Skip links

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZATÓ

 

Az AVALON MOTORS KFT. és a Hell Energy Magyarország Kft.(adatkezelők) jelen weboldalt (weboldal) közösen üzemelteti, a Weboldalon gyűjtött adatokat közösen kezelik, így a GDPR 26. cikke szerinti közös adatkezelőknek minősülnek.

 

Az Adatkezelők tiszteletben tartják az Ön magánszférájának védelmét és nagy gondot fordítanak a személyes adatok védelmére. Az adatkezelési tájékoztató célja, hogy megfelelő információkat nyújtson a jelen weboldalon történő adatkezelésekről, valamint az Önt, mint érintettet megillető jogokról.

 

Az Adatkezelők az adatkezelések során maradéktalanul megfelelnek az alkalmazandó jogszabályoknak, így különösen a 2016/679 (EU) általános adatvédelmi rendeletnek (GDPR), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek.

 

  1. Adatkezelők elérhetőségei

AVALON MOTORS KFT.

székhely:1062 Budapest, Andrássy út 126.

adóazonosító: 24840738-2-42

cégjegyzékszám:01 09 273244

elérhetőség: +36 46 887 877
avalonmotors@avalonmotors.hu
továbbiakban: Avalon Motors

 

Hell Energy Magyarország Kft.

székhely: 1062 Budapest, Andrássy út 126.

cégjegyzékszám: 01-09-729429

elérhetőség: info@hellenergy.hu

továbbiakban: Hell Energy

(Az Avalon Motors és a Hell Energy továbbiakban együtt: Adatkezelők)

 

 

 

  1. Az adatkezelés célja, jogalapja, valamint az adatok megőrzési ideje

Az Adatkezelő által végzett adatkezeléseket az alábbi táblázat tartalmazza.

Adatkezelés célja Érintett adatok Jogalap Megőrzési idő
Kommunikáció kezelése/folytatása, amennyiben Ön kapcsolatba lép velünk (termékkel kapcsolatos felvilágosítás nyújtása, információkérés, szerződéses kapcsolat létesítése) 1.       azonosító adatok (pl. név, felhasználónév)

2.       elérhetőségi adatok (pl. email cím, telefonszám, cím)

3.       kommunikáció tartalma

GDPR 6. cikk (1) b) pont – szerződés teljesítése vagy GDPR 6. cikk (1) f) pont – az Adatkezelő jogos érdeke (az ügyfelekkel történő zökkenőmentes kommunikáció biztosítása) a szerződés megszűnésétől számított 5 évig vagy amennyiben szerződéses kapcsolat nem jön létre, az adatkezelés céljához szükséges ideig; vagy

a felhasználói fiók törléséig, de legfeljebb az általános elévülési idő (5 év) leteltéig

Üzleti tevékenységünk, a szolgáltatásunk, illetve weboldalunk kezelése és védelme (ideértve a hibaelhárítást, adatelemzést, tesztelést, rendszer karbantartást, rendszertámogatást, jelentés készítést, adattárolást) 1.       azonosító adat (pl. név, felhasználónév)

2.       elérhetőségi adat (pl. email cím, telefonszám, cím)

3.       technikai adat

GDPR 6. cikk (1) f) pont –az Adatkezelő jogos érdeke (üzleti tevékenységünk folytatása, adminisztráció és IT szolgáltatások nyújtása, hálózati biztonság, csalás megelőzése) az adatkezelés céljának eléréséhez szükséges ideig
Adatelemzések a weboldal és a szolgáltatás fejlesztése, marketing tevékenység folytatása, ügyfél-kapcsolatok és élmények erősítése/növelése végett 1.       technikai adat

2.       használati adat

GDPR 6. cikk (1) f) pont –az Adatkezelő jogos érdeke (releváns ügyfelek meghatározása, weboldal naprakészen tartása, üzleti fejlesztések, piaci stratégia kialakítása) az adatkezelés céljának eléréséhez szükséges ideig
Önnel való kapcsolatba lépés, hírlevelek küldés (e-mail, SMS, MMS, stb.) az Adatkezelő, illetve egyéb személyek termékeivel és szolgáltatásaival kapcsolatban annak érdekében, hogy javaslatokat tegyünk Önnek azon termékek/szolgáltatások tekintetében, amelyek érdekelhetik Önt. 1.       azonosító adat (pl. név, felhasználónév)

2.       elérhetőségi adat (pl. email cím, telefonszám, cím)

3.       profil adat

GDPR 6. cikk (1) a) pont – érintett hozzájárulása

A hozzájárulást Ön jogosult bármikor visszavonni. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelési jogszerűségét.

a hozzájárulás visszavonásáig; vagy az Adatkezelő tekintetében tanúsított utolsó aktivitást követő 1 évig
Az Ön által megjelölt közösségi oldalakon történő értesítések/posztok megjelenítése, valamint e felületeken történő kommunikáció. 1.       azonosító adat (pl. név, felhasználónév)

1.       elérhetőségi adat (pl. email cím, telefonszám, cím)

2.       kommunikáció tartalma

GDPR 6. cikk (1) a) pont – érintett hozzájárulása

A hozzájárulást Ön jogosult bármikor visszavonni. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelési jogszerűségét.

Kommunikáció esetén GDPR 6. cikk (1) f) pont –az Adatkezelő jogos érdeke (az ügyfelekkel történő zökkenőmentes kommunikáció biztosítása)

a hozzájárulás visszavonásáig, de legfeljebb 5 évig

kommunikáció tekintetében 5 év

Piackutatások, elégedettségi szintre vonatkozó felmérésekkel kapcsolatos megkeresések, marketing kampányok eredményességének mérése 1.       azonosító adat (pl. név, felhasználónév)

2.       elérhetőségi adat (pl. email cím, telefonszám, cím)

3.       profil adat

GDPR 6. cikk (1) f) pont –az Adatkezelő jogos érdeke (üzleti érdekeink védelme) az adatkezelés céljának eléréséhez szükséges ideig
Panaszkezelés (az Adatkezelő által forgalmazott termékekkel, az általa nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatosan felmerülő minőségi kifogások kezelése, panasz kivizsgálása, információkérés, jegyzőkönyv készítése, szükséges intézkedések megtétele) 1.       azonosító adat (pl. név, felhasználónév, panasz azonosítószáma)

2.       elérhetőségi adat (pl. email cím, telefonszám, cím)

3.       panasz tartalma

GDPR 6. cikk (1) b) pont – szerződés teljesítése 3 év (Fogyasztóvédelmi törvény 17/A. § (7) bek.)
a piaci visszaélésekről szóló 596/2014/EU rendeletben foglalt kötelezettségek teljesítése (pl. listák, nyilvántartások vezetése) 1.       a bennfentes információhoz hozzájutó személyek személyazonossága

2.       e személyek a bennfentesek jegyzékébe való felvételének oka

3.       annak dátuma és időpontja, amikor e személyek hozzájutottak a bennfentes információhoz

GDPR 6. cikk (1) c) pont (különösen a 596/2014/EU rendelet 18. cikke) 5 év
Kommentek (ideértve a fogyasztó nevét, közösségi média oldalon használt profil képét és a HELL Webshoppal kapcsolatos értékelését) megjelenítése a HELL webshop weboldalán a webshop népszerűsítése, valamint a fogyasztói bizalom növelése érdekében. 1.       név

2.       közösségi média oldalon használt profilkép

3.       komment

4.       értékelés

GDPR 6. cikk (1) a) pont – érintett hozzájárulása

A hozzájárulást Ön jogosult bármikor visszavonni. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelési jogszerűségét.

A hozzájárulás visszavonásáig, de legfeljebb 1 évig.

Amennyiben jogi kötelezettség vagy szerződés teljesítése, illetve megkötése érdekében van szükség személyes adataira és Ön ezen adatok megadását megtagadja, úgy előfordulhat, hogy az Adatkezelő nem tudja teljesíteni a vonatkozó szerződést (azaz nem lehetséges a szolgáltatás nyújtása).

  1. Személyes adatok címzettjei
  • Adatfeldolgozók

Az Adatkezelő a weboldal működtetése, szolgáltatásai nyújtása érdekében más társaságok közreműködését is igénybe veszi. E társaságok (adatfeldolgozók) olyan szolgáltatásokat nyújtanak, mint pl. ügyféltámogatás, házhozszállítás, hírlevelek küldése, stb. Néhány esetben e társaságok is hozzáférnek a személyes adatokhoz annak érdekében, hogy az Adatkezelő nevében szolgáltatást nyújthassanak. Fontos azonban, hogy saját célra nem jogosultak az Ön személyes adatait felhasználni.

Az Adatkezelő által igénybe vett adatfeldolgozók:

Név Cím Tevékenység
INTREN Kft. (Intren Informatikai Tanácsadó és Szolgáltató Kft.) 1125 Budapest, György Aladár utca 35-39. google ads kampány

 

  • Más adatkezelők részére történő adattovábbítás

Az Adatkezelő bizonyos esetekben személyes adatokat továbbít olyan személyek részére, akik ezen adatokat saját nevükben és javukra kezelik. Előfordulhat, hogy ilyen adattovábbítást jogszabály ír elő (mint például bizonyos tranzakciós, technikai vagy azonosító adatok továbbítása a rendőrség, illetve egyéb hatóság részére). Ugyanakkor egyéb esetben az adattovábbítás más jogalapon történik, különösen jogos érdek, vagy az Ön hozzájárulása alapján.

Abban az esetben is sor kerülhet az adatok harmadik személyekkel való megosztására, ha megalapozottan feltehető, hogy az adattovábbítás csalás megelőzése vagy kezelése, illetve a jelen weboldal támadástól való megóvása az Adatkezelő, illetve a vásárlók, felhasználók, más személyek vagy meghatározott társaságok tulajdonának és biztonságának védelme érdekében szükséges.

  1. Adattovábbítások

Bármely esetben, ha személyes adatokat az EGT területén kívülre továbbítunk, általában az alábbi felsorolt garanciák valamelyikével biztosítjuk a személyes adatok megfelelő védelmi szintjét:

  • személyes adatokat továbbíthatunk olyan országba, amely tekintetében az Európai Unió Bizottsága megállapította, hogy biztosított a megfelelő védelmi szint. Részletes információkért kérjük, látogasson el, az alábbi linken elérhető weboldalra: European Commission: Adequacy of the protection of personal data in non-EU countries.
  • megfelelőségi határozat hiányában a megfelelő védelmi szintet az Európai Unió Bizottsága által elfogadott általános adatvédelmi kikötések alkalmazásával biztosítjuk. Az általános adatvédelmi kikötések alkalmazása előtt minden esetben elemzést folytatunk le, amely alapján megállapítjuk, hogy szükség van-e további (pl. az Európai Adatvédelmi Testület vonatkozó ajánlásaiban vagy az egyéb releváns szabályokban bemutatott) kiegészítő intézkedések bevezetésére, és amennyiben igen, megtesszük a szükséges lépéseket.

A személyes adatok harmadik országba történő továbbításával kapcsolatos részletes és konkrét információkért kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot.

  1. az adatkezelők által megkötött közös adatkezelési megállapodás lényegének összefoglalása (GDPR 26. cikk (2) bek.)

Az Adatkezelők a weboldalt közösen üzemeltetik, a weboldalon gyűjtött adatokat az általuk megkötött közös adatkezelési megállapodás rendelkezéseinek megfelelően kezelik.

Az érintetti kérelmek fogadásáért, valamint megválaszolásáért és teljesítésért felelős fél: Avalon Motors.

A tájékoztatási kötelezettségnek a felek a jelen adatkezelési tájékoztató után tesznek eleget.

  1. Érintetti jogok
Jog Az adott jog tartalma
Az adatokhoz való hozzáférés Kérés esetén tájékoztatjuk, hogy kezeljük-e valamely személyes adatát. Amennyiben igen, további információkat is az Ön rendelkezésére bocsátunk, amely az adatok kezelésére vonatkozik.
A helyesbítéshez való jog Kérés esetén pontatlan személyes adatait javítjuk (helyesbítjük), valamint hiányos adatait kiegészítjük.
A törléshez való jog Amennyiben az alábbi esetek valamelyike fennáll, kérés esetén töröljük személyes adatait:

–          már nincs szükségünk személyes adataira abból a célból, amelyből azt gyűjtöttük;

–          Ön visszavonta a hozzájárulását;

–          Ön tiltakozott az adatkezelés ellen (és nincs más jogszerű ok az adatkezelésre);

–          jogellenesen kezeltük adatait;

–          jogszabály kötelez minket az adatok törlésére.

Az adatkezelés korlátozásához való jog Ön jogosult kérni, hogy az adatait ne kezeljük tovább, ha:

–          vitatja az adatok pontosságát;

–          az adatok kezelése jogellenes, de nem szeretné, hogy az adatokat töröljük;

–          nekünk már nincs szükségünk adataira, de Ön igényli azokat;

–          Ön tiltakozott az adatkezelés ellen.

Ebben az esetben nem kezeljük tovább adatait (csak tároljuk) egészen addig, amíg ki nem vizsgáljuk kérelmet.

Az adathordozhatósághoz való jog Kérésére odaadjuk Önnek személyes adatait, amelyeket Ön bocsátott rendelkezésünkre. Ezen adatokat Ön jogosult más adatkezelőnek továbbítani.
A tiltakozáshoz való jog Ha nem szeretné, hogy személyes adatait kezeljük, jogosult az adatkezelés ellen tiltakozni. Ekkor nem kezeljük tovább az adatokat, kivéve, ha azt olyan jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön jogaival, érdekeivel, szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
Hozzájárulás visszavonása A hozzájárulását bármikor visszavonhatja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Hírlevélhez adott hozzájárulás visszavonására az alábbi lehetőségek valamelyikén keresztül kerülhet sor:

–          E-mail avalonmotors@avalonmotors.hu

 

Panasz benyújtása Ön jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál, amennyiben úgy gondolja, hogy az adatai kezelése során nem tartottuk be a jogszabályi követelményeket. A magyar felügyeleti hatóság elérhetőségei:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)

levelezési cím: 1363 Budapest Pf. 9.

email cím: ugyfelszolgalat@naih.hu

telefon: +36 1 391 1400

honlap: www.naih.hu